Eterniidi ladustamise tingimused
  • Fiibertsementplaate ja ühendusdetaile (edaspidi tekstis – Tooted) tuleb ladustada kuivades, hästi tuulutatavates, tolmuvabades ruumides spetsiaalsetel puidust alustel vastavalt plaatide profiilile ja värvile. Värvitud Tooteid onkeelatud ladustada väljas (lahtise taeva all), kus plaate mõjutavad otseselt ilmastikutingimused. Märkus: selle nõude eiramine võib olla Toodete heledamaks muutumise või muude värvimuutuste põhjuseks.

 

  • Eterniidi alust ümbritsev pakkekile ei kaitse plaate ilmastikutingimuste eest. Pakkekile eesmärk on plaadid transpordi ajaks fikseerida kaubaalusele. Peale kauba kättesaamist tuleb esmane pakkekile eemaldada. Märkus: selle nõude eiramine võib olla Toodete heledamaks muutumise või muude värvimuutuste põhjuseks.

 

  • Värvimata Tooteid võib vajadusel ladustada ka välitingimustes, kuid kindlasti tuleb neid kaitsta vihma eest. Märkus: selle nõude eiramine võib olla Toodete heledamaks muutumise või muude värvitooni muutuste põhjuseks.

 

  • Lahti pakitud Tooteid ei tohi ladustada pudenevate ja tolmavate ehitusmaterjalide ja kemikaalide läheduses. Kui pakend on märjaks saanud, tuleb see lahti võtta ja paigutada Tooted nii, et need saaks korralikult ära kuivada. Märkus: selle nõude eiramine võib olla Toodete heledamaks muutumise põhjuseks.

 

  • Lahti pakitud Toodete tõstmisel tuleb värvitud pinda kaitsta: Toodete pakendist välja võtmisel ei tohi neid loopida, lükata ega tõmmata.  Üle 1 meetri pikkuste plaatide käsitsi tõstmisel tuleb need kätte võtta pikema külje kahest nurgast mõlemalt poolt. Märkus: selle nõude eiramine võib olla Toodete värvitud pinna mehhaanilise vigastamise põhjuseks.

 

  • Keelatud on Toodete laadimine kahes kihis. Märkus: selle nõude eiramine võib olla pakendis olevate allpool olevate Toodete mehhaanilise vigastamise põhjuseks.

 

  • Kui Tooteid tõstetakse kraanaga, siis on keelatud laadimisnööride kasutamine. Märkus: selle nõude eiramine võib olla Toodete mehhaanilise vigastamise põhjuseks.

 

  • Toodete transportimisel tuleb need pakendada nii, et need aluselt maha ei libiseks.

 

  • Laineliste plaatide lõikamisel või puurimisel tuleb tolm ära pühkida ainult kuiva lapiga. Märkus: selle nõude eiramine võib olla plaatide värvimuutuse ning heledamaks muutumise põhjuseks.

 

Plaate ei tohi virnastada üle kahe kihi ning ebatasasele pinnale võib asetada ainult ühe aluse. Lisaks ei tohi plaatide tirida ega vedada – neid tuleb lihtsalt tõsta ning üle meetri pikkuseid plaate tuleb tõsta kahekesi (Eterniit Klassik, Eterniit Agro L ja Eterniit Agro XL).
Eterniidi ladustamise tingimuste eiramise korral ei vastuta Katuselahendused OÜ ega Eternit Baltic võimalike komplikatsioonide eest ja ostja ei saa nõuda kahju hüvitamist või hinna alandamist.