Järelmaksu taotlus

Dokument kehtiv kuni:

ANDMED E-ARVE SAATMISEKS

E-arve saatmise eelduseks on lepingusse märgitud Teie arvelduskonto andmed.

Olen teadlik ja nõustun, et osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimise
otsustamiseks
edastatakse käesolevas sooviavalduses toodud minu andmed Inbank AS-ile (registrikood
12001988). Annan Inbank AS-ile nõusoleku oma andmete töötlemiseks vastavalt Kliendiandmete
töötlemise põhimõtetele, mida on mulle tutvustatud ja mis on kättesaadavad
veebiaadressil www.inbank.ee kui ka soovi korral paberkandjal. Olen teadlik, et ebaõigete
andmete esitamisel võib Inbank AS minu sooviavalduse tagasi lükata või sooviavalduse
põhjal minuga sõlmitud lepingu ennetähtaegselt üles öelda. Kinnitan, et minu poolt esitatud
andmed on täielikud ning õiged.